Onder dit motto brengt GEOASE een uniek maatwerk-programma. Data zijn de bron voor vele vormen van informatie. Zonder correcte en betrouwbare data wordt het uitvoeren van beheer- en beleidstaken ernstig belemmerd. Het programma omvat drie onderdelen: controleren, muteren en presenteren.
De kunst is data om te zetten in kennis.
En liever nog: in wijsheid.
Copyright © 2005 Your Company. All Rights Reserved.
Data op orde
Alle onderdelen worden doorlopen met ondersteuning van GEOASE. Aan het eind zijn uw data op orde.
GEOASE ondersteunt u hierbij met één van de volgende opties:
Voor de onderdelen die voor u van toepassing zijn, volgt u een specifieke opleiding.
Voor de onderdelen die voor u van toepassing zijn, krijgt u intensieve begeleiding in het werk (1:1). 'Training-on-the-job'.
Status van de data... Muteren Controleren Presenteren Data op orde!