De kunst is data om te zetten in kennis.
En liever nog: in wijsheid.
Copyright 2005 Your Company. All Rights Reserved.
Aan begin van het traject wordt bepaald voor welke werkzaamheden of applicatie(s) coaching wordt ingezet. Het aantal dagen ondersteuning wordt op basis hiervan vastgesteld. Ook het eindresultaat "Data op orde" wordt nauwkeurig omschreven.
De gegevensbeheerders krijgen persoonlijke ondersteuning bij het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden van controleren, muteren en presenteren.
Aan het eind van het traject worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van areaaloverzichten en themakaarten.   
1:1 ondersteuning
coaching
duur
prijs per dag
1-5 dagen
Terug |  Aanmelden
6-10 dagen
>10 dagen
Coaching
1:1 ondersteuning
1:1 ondersteuning
prijzen excl. BTW