Opleidingen GeoICT voor Ruimtelijk BeheerMeegaan met veranderingen
De invoering van Basisregistraties, BGT (basisgeometrie) en WION (leidingnetwerken) noodzaakt gemeenten tot aanpassing van hun gegevenshuishouding en herstructurering van hun (geo-)informatiesystemen. Ook het toenemend gebruik van mobiele apparatuur voor datainwinning en - bijhouding heeft grote invloed op de werkprocessen en de dataverwerking. Gespecialiseerde bedrijven nemen taken over op het gebied van inwinning en bijhouding van data. De focus bij gemeenten verschuift naar de eigenlijke beheer- en beleidstaken: data omzetten in kennis.

Kwaliteit data bepaalt succes
Bij gemeenten verschuift de focus van het zelf opbouwen en bijhouden van data naar het bewaken van de kwaliteit van de data. Zonder correcte en betrouwbare data kunnen de beheer- en beleidstaken niet goed worden uitgevoerd. Deze verschuiving gaat gepaard met een duidelijk merkbaar streven naar verbetering van de kwaliteit van de aanwezige data: data op orde brengen čn houden.

Maatproduct: "Data op orde"
GEOASE biedt onder deze naam een speciaal pakket van diensten aan voor de sector Ruimtelijk Beheer. Dit bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning, uiteenlopend van basiopleidingen in verkorte vorm,  intensieve werkplekbegeleiding (1:1) of meerdaagse coachingstrajecten. Uw situatie bepaalt de keuze en de tijdsduur. Aan het eind zijn uw data op orde.

Toegepaste opleidingen
Dit zijn basisopleidingen CAD of GIS, op maat gemaakt voor toepassing in de disciplines van Ruimtelijk beheer. De inhoud wordt afgestemd op de taken van de medewerker: muteren, raadplegen en presenteren (of beide). Ook het uitvoeren van GIS-analyses komt aan bod.
De kunst is data om te zetten in kennis.
En liever nog: in wijsheid.
Copyright © 2005 Your Company. All Rights Reserved.