´´Zijn onze data op orde?´´

Deze vraag houdt vele gemeenten, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte, dagelijks bezig. Zonder actuele gegevens, die de bron vormen voor beleidsplannen, beheerplannen en onderhoudsbudgetten, kunnen de ambities voor de kwaliteit van de openbare ruimte niet worden waargemaakt.

In CAD- en GIS-systemen, gekoppeld met beheerinformatiesystemen, worden de beheerdata opgeslagen en bijgehouden. GIS specialisten voeren bewerkingen en analyses uit voor planningen, beheer- en beleidsplannen.

GEOASE

helpt gemeenten in de vorm van opleiding, advies en ondersteuning. De opleidingen zijn gericht op de bijhouding van de beheerdata in CAD- en GIS-systemen en op het uitvoeren van GIS-analyses, kaartvervaardiging en presentaties.

Maatwerk!
Deze opleidingen zijn geheel gericht op toepassing in de sector Rumtelijk Beheer (BOR), doordat bij de oefeningen gebruik wordt gemaakt van de geometrie en de data van de beheerobjecten in de openbare ruimte. 
De kunst is data om te zetten in kennis.
En liever nog: in wijsheid.
Copyright © 2005 Your Company. All Rights Reserved.
Kaartopleidingen voor Ruimtelijk Beheer