De kunst is data om te zetten in kennis.
En liever nog: in wijsheid.
Copyright 2005 Your Company. All Rights Reserved.
Inhoud
muteren
opleiding
duur
prijs
3 dagen
Terug |  Aanmelden
2 dagen
2 dagen
Specifieke maatwerk opleidingen
presenteren
verkorte
kaartopleiding
- dag 1: werken met de kaart
- dag 2: muteren met de kaart
- dag 3: muteren in de database
-------------------------------
Werken met eigen data en op eigen werkplekken. Gebruik van revisietekeningen. Uit-
komst van voorafgaande controles worden verwerkt.
- dag 1: themakaarten
- dag 2: areaaloverzichten                en draaitabellen

- Microstation voor BOR
- ArcGIS voor BOR
- Autocad voor BOR
- Geomedia voor BOR
- Nedview voor BOR
--------------------------------
Maatwerk opleidingen voor het grafisch systeem. Alleen de onderdelen die nodig zijn voor het op orde brengen van de data worden behandeld. Bedoeld voor de gegevensbeheerder die meer doet dan muteren en presenteren.
Opleiding muteren Opleiding presenteren Verkorte kaartopleiding
prijzen excl. BTW